Salgsbetingelser

Slagen Hestesport retter seg etter loven om angrerett lovdata.no.
Ønsker du å returnere varen du har kjøpt uten hvilken som helst grunn må det gis beskjed om dette innen 14 dager etter bestillingen er lagt inn på nettbutikken. Varen må så returnerers til Slagen Hestesport innen 14 dager etter det. Ta kontakt på slagenhestesport@hotmail.com for skjema!

Priser på nett

Alle oppgitte priser er i norske kroner (NOK) og inkluderer 25% MVA. En fast fraktkostnad på kr 99,- kommer på toppen av ordretotalen. For spesielle ordre kan ekstra håndteringsgebyr og / eller porto tilkomme. Prisene oppgitt på våre nettsider slagenhestesport.no kan tidvis avvike fra de prisene som finnes tilgjengelig i vår butikk på Velleveien 21 3118 Tønsberg.

Spesialbestilte varer og varer kjøpt på salg

Det er ikke angrerett på spesialbestilte varer eller varer kjøpt på salg. Reklamasjonsretten gjelder selvsagt som normalt. Du kan reklamere på en feil eller skadet varer innen 14 dager. Vilkår for at varene skal kunne byttes, er at de er ubrukte og at original innpakning er uskadd. I tillegg må faktura eller kvittering må kunne fremvises.
Om returen gjelder en reklamasjon, må varen være rengjort og vasket. Disse regler gjelder uten unntak.

Retur

Dersom du ønsker å returnere en eller flere varer til oss, uansett om det gjelder angrerett eller feil på produktet, ber vi om at du tar kontakt på slagenhestesport@hotmail.com med en kort beskrivelse.
Hvis varen var skadet da du mottok den, ber vi om at du i din e-post legger ved et bilde av produktet slik du mottok det. Har en skade eller produksjonsfeil blitt synlig på et senere tidspunkt, ber vi om at du legger ved et bilde av mangelen slik den nå fremstår.
Vi vil deretter informere deg om neste steg, her under om produktet skal returneres for ytterligere undersøkelser.
Vi håndterer alle klagemål i henhold til forbrukerkjøpsloven (lovdata.no) og angrerettloven (lovdata.no).
Vi gjør oppmerksom på at all retur av varer skal betales for av kjøperen og at vi ikke aksepterer returer sendt per postoppkrav. Disse blir ikke hentet ut.
Returneres en vare som ledd i behandlingen av en reklamasjon, må den være ordentlig rengjort.
Hjelmer byttes ikke pga sikkerhet. Vi kan ikke garantere for hjelmer som har vært ute av butikken. Dette er kun for din egen sikkerhet.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan du angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven (lovdata.no).
Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Fristen er absolutt.
Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt oss før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).
Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter at siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Du må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen.
Du kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort.
Det er et vilkår for bruk av angreretten at varen ved tilbakeleveringen til oss fremstår ubrukt og at den originale innpakningen er uskadd. I tillegg må faktura eller kvittering kunne fremvises.
Vi er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til deg uten unødig opphold, og senest 14 dager fra vi fikk melding om din beslutning om å benytte angreretten. Vi har rett til å holde tilbake betalingen til vi har mottatt varen fra deg og konstatert at den ikke er skadet / brukt.

Levering

Vi benytter Bring til å frakte varen til ditt nærmeste postkontor eller som brev som kommer rett i postkassa. Kunder må henvende seg til Bring for spørsmål om leveringstid. Levering anses å ha skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen. Risikoen for varen går samtidig over på deg.